Åpenhetsloven trådte i kraft 01. juli 2022, og har som hensikt er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.


OECDs veileder fra Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv (Kontaktpunktet):
Lågen Gulrot AS respekterer alle lover, regler og forskrifter og jobber etter blant annet følgende retningslinjer:
  • Vi ønsker å gi våre ansatte rettferdige lønns- og arbeidsforhold
  • Hos oss skal alle behandles likeverdig, og det skal ikke forekomme diskriminering i forhold til kjønn eller nasjonalitet
  • Vi jobber kontinuerlig med arbeidshelse og sikkerhet
  • Vi respekterer organisasjonsretten
  • Vi ønsker å ta større miljøansvar og være ansvaret bevisst, blant annet ved å investere i mer miljøvennlig teknologi
  • Alle våre leverandører skal ivareta sine ansatte og likeledes ha kontroll på sine underleverandører
  • Vi vil drive vår virksomhet på en etisk måte, og vi vil fortsette å evaluere egen drift samt å vurdere eventuelle nye leverandører fortløpende
Ønsker du mer informasjon om hvordan vi jobber med Åpenhetsloven, kontakt gjerne Øystein på epost: laagen@gulrot.no

laagen@gulrot.no
Telefon: 33 12 96 00