Lågen Grønt AS er et søsterselskap av Lågen Gulrot AS.
Her skrelles og kuttes gulrot til industri og storkjøkken.


Gulrotfabrikken AS eies av Lågen Grønt AS og pakker babygulrot til konsummarkedet og til skole-ordninger.